223. די סעזאנען געבן מענטש די וועלט – זוהר לשבת החודש

תוכן עניינים

השיעור הוקדש על ידי דידי הרה”ג ר’ מנחם מאניס גרין שליט”א תהא משכורתו שלימה ועל ידי הרה”ג הרוצה בעילום שמו שליט”א

00:00 סיום ד פרשיות והתחלת ניסן
01:42 החודש מצוות הפסח או קידוש החודש
08:39 אור התורה הניצחית והחופשית מחילופי הזמנים
11:46 התקופות הם ראש הסדר הניכר בעולם
18:42 החודש הזה ניתן לכם
27:28 הלוח הקבוע מבטא כח חכמים לדעת את הזמנים
31:00 החידוש העמוק נובע מתוך התחדשות הנפש ואינו ביאור התקופה
37:20 כוונת הרש”ש לשלש שנים

מנדב זיין פאר די שיעורים

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card