02. כוונת ייחוד הנר

כוונת יחוד הנר

שלשת הייחודים הרמוזים בנר

 

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
02. כוונת ייחוד הנר
/