פרשת ויקרא תשע”ד

תוכן עניינים

פרשת ויקרא ויקרא אל משה, ולא פירש ויקרא ה’ אל משה. כי הקריאה עניינה התשוקה והקיווי לשמוע את דבר ה’. והקריאה הזאת היא כל ההבדל בין משה לכל ישראל, ובין כל ישראל לאומות העולם. כי מה שמתייחד בו הנביא אינו שה’ מדבר איתו, אלא בזה שחסר לו דיבור ה’ והוא משתוקק לו. ואמנם גם התשוקה הזאת היא מה’, אלא שהיא נסתרת, ויקרא. וכל המתייחד בקיווי זה זוכה לוידבר ה’ אליו.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card