סוד המרגלים

תוכן עניינים

סוד המרגלים בקדושה הוא שיש טכסיס לתייר במדרגה עליונה או תחתונה ממה ששייך לנפשך, גם מבלי להיות כשיר לאותו מדרגה עליונה באמת או להידבק מאותו המדרגה התחתונה באמת. ולהחזיר משם דבר למקום ערכך.
וסוד החטא הוא שאין לטעות שאכן זוהי מדרגתך, לא בצד העליון שזהו חטא הגאות, ולא בצד התחתון שזהו חטא השפלות שנדבק בו מאותו שפלות. אבל הוא בסוד מרגלים, ולפעמים זה הכנה להגיע לאותו מדרגה עליונה ולפעמים הוא בדיקה לראות שאכן אין השפלות מתאים לך.
ולכן אין להתבלבל שלפעמים מוצא אדם עצמו במדרגה שהוא מכיר את עצמו שאינו שייך לשם, וחושב שהשיג אותה, או חושב שהוא אכן רשע כזה, יש לדעת שאין זה אלא ריגול. וידע איניש בנפשיה מה הוא בעצם ומה הוא במקרה.
(ובלשון הרב מרגלים היינו רגלים דהיינו נה”י של מדרגה עליונה שנשפלת לתחתונה)
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card