ובת איש כהן

תוכן עניינים

ובת איש כהן כי תחל לזנות וגו’. כהן זה החכמה, כמ”ש כי שפתי כהן ישמרו דעת. ובת איש כהן, כלומר תולדות החכמה והדעת, כי תחל, שתיעשה חולין, לזנות, לצאת ממקדש הדעת לשמש שימוש של חוץ, את אביה היא מחללת. לא את עצמה בלבד מחללת מעשה זנות החכמה, אלא את החכמה עצמה. מה תקנתה, באש תשרף, תצטרף באש הבוערת מן הלב, ותזקק שבעתיים להחזיר לאביה את כבודו ותאיר החכמה על המנורה הטהורה.