ובת איש כהן

תוכן עניינים

ובת איש כהן כי תחל לזנות וגו’. כהן זה החכמה, כמ”ש כי שפתי כהן ישמרו דעת. ובת איש כהן, כלומר תולדות החכמה והדעת, כי תחל, שתיעשה חולין, לזנות, לצאת ממקדש הדעת לשמש שימוש של חוץ, את אביה היא מחללת. לא את עצמה בלבד מחללת מעשה זנות החכמה, אלא את החכמה עצמה. מה תקנתה, באש תשרף, תצטרף באש הבוערת מן הלב, ותזקק שבעתיים להחזיר לאביה את כבודו ותאיר החכמה על המנורה הטהורה.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card