232. ביימער טאנצן פון ערד צום הימל אין די לעבעדיגע תורה – זוהר לחג השבועות

הוקדש על ידי ידידי הרה”ג ר’ יוסף דוד אלבום והרה”ג ר’ חיים יוסטמאן שליט”א

https://videopress.com/v/qyt6Qbo9?preloadContent=metadata