231. שווער ביי א ספר תורה אויב דו ביזט שלעכט – זוהר ספירת העומר ה

תוכן עניינים

00:00 סדר יציאת מצרים ומתן תורה וסדר עומר ספירה שתי הלחם
02:15 הסדר השני החקלאי הוא סדר שמקדים נעשה לנשמע
10:55 העבודה הפנימית המעשית הוא העיקר
13:37 ספירת העומר הוא המשך קציר שעורים שהתחיל בעומר
19:51 מנחת עומר בדבר שאינו ראוי לעבודה ואל יהא קל בעיניך
28:43 האלה ושבועה הוא בירור מה באמת בלב האשה
36:00 קנאים פוגעים בה דבר הקודם לעבודה
41:44 כנסת ישראל לא שקרת במלכא ונקתה ונזרעה זרע