228. גראבען טיף אין סוגיות אדער פליען הויך אין מחשבה – זוהר ספירת העומר ב

הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ משה אליעזר ליבערמאן שליט”א

לע”נ ר’ ישעיה בן ר’ משה זצ”ל

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
228. גראבען טיף אין סוגיות אדער פליען הויך אין מחשבה - זוהר ספירת העומר ב
/