6. יודעי תרועה – סוד התעוררות השופר

תוכן עניינים

כללות הנסירה ענין אחד בכל עשרת ימי תשובה

כל מצוה עולם שלם לעצמה וענין השופר גדול מענין ראש השנה.

‘לפתות’ את בוראם בתרועה

יודעי תרועה ולא תוקעי תרועה או שומעי תרועה שהעיקר הכוונה

התשובה בשעת תקיעת שופר שצריכה לב

הפרטים הרבים בתמונת השופר, והתוקע, והרוח שיוצא מליבו לצווארו דרך מוצאות הפה ויוצא מהשופר ונכנס לאוזן השומעים, והתאדמות פני התוקע.

מודעות הפרטים שלב אחד בכוונה והשני ידיעת רמזי הפרטים.

תקיעת שופר בכללות ופרטי תשר”ת וקולות שונים.

שורש השופר התעוררות, ושוב פרטי התעוררות ביראה ואהבה ודבקות

שלשה פרטים בדורמיטא: הגבורות נכנסים בנוק, החסדים נשארים במקיף על ראש הז”א, והנשמה עולה לאימא לייחד חדש.

ההתעוררות להחזיר מוחין דאח’ וגם לחדש מוחין דפנים וכן לחדש גבורות חדשות מתוקות

אין לישון בראש השנה להיות מרכבה בגופנו להתעוררות הז”א

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card