6. יודעי תרועה – סוד התעוררות השופר

כללות הנסירה ענין אחד בכל עשרת ימי תשובה

כל מצוה עולם שלם לעצמה וענין השופר גדול מענין ראש השנה.

‘לפתות’ את בוראם בתרועה

יודעי תרועה ולא תוקעי תרועה או שומעי תרועה שהעיקר הכוונה

התשובה בשעת תקיעת שופר שצריכה לב

הפרטים הרבים בתמונת השופר, והתוקע, והרוח שיוצא מליבו לצווארו דרך מוצאות הפה ויוצא מהשופר ונכנס לאוזן השומעים, והתאדמות פני התוקע.

מודעות הפרטים שלב אחד בכוונה והשני ידיעת רמזי הפרטים.

תקיעת שופר בכללות ופרטי תשר”ת וקולות שונים.

שורש השופר התעוררות, ושוב פרטי התעוררות ביראה ואהבה ודבקות

שלשה פרטים בדורמיטא: הגבורות נכנסים בנוק, החסדים נשארים במקיף על ראש הז”א, והנשמה עולה לאימא לייחד חדש.

ההתעוררות להחזיר מוחין דאח’ וגם לחדש מוחין דפנים וכן לחדש גבורות חדשות מתוקות

אין לישון בראש השנה להיות מרכבה בגופנו להתעוררות הז”א