5. חטא אדם הראשון ותיקונו בראש השנה

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
5. חטא אדם הראשון ותיקונו בראש השנה
/