3. חסדים וגבורות פנימיות וחיצוניות

תשרי בגבורה ניסן בחסד.

שורש הגבורות והדין ולא השלכותיהם.

חזרת בריאת העולם בכל שנה.

פנימיות וחצוניות העולמות מלאכים ונשמות.

ייחוד תדירי וייחוד לפרקים.