2. כוונות ראש השנה א: תשרי מעשי האדם ניסן מעשי ה’

כוונות ראש השנה דרוש א:

כל החדשים הם במלכות.

ו חדשי הקיץ ו”ק של הנוק שבנוק’ – ז חללי גלגלת שלה, ו חדשי החורף ו”ק של הז”א שבנוק’

קידוש החודש ועיבור השנה להשלים פה של הו”ק.

טעם שמעברים אדר ולא אלול.

בניסן נברא העולם שנכנס חלק הנוק’ של הנוק תחילה, בניסן נברא העולם שנכנס חלק הדכר של הנוק’ תחילה.

אדם אין לעבוד את האדמה