2. כוונות ראש השנה א: תשרי מעשי האדם ניסן מעשי ה’

תוכן עניינים

כוונות ראש השנה דרוש א:

כל החדשים הם במלכות.

ו חדשי הקיץ ו”ק של הנוק שבנוק’ – ז חללי גלגלת שלה, ו חדשי החורף ו”ק של הז”א שבנוק’

קידוש החודש ועיבור השנה להשלים פה של הו”ק.

טעם שמעברים אדר ולא אלול.

בניסן נברא העולם שנכנס חלק הנוק’ של הנוק תחילה, בניסן נברא העולם שנכנס חלק הדכר של הנוק’ תחילה.

אדם אין לעבוד את האדמה

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Zohar Weekly
Be a creative partner by becoming a paying member.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card