221. אחשורש נגע ביצר הרע של אסתר ולא בה – זוהר לפורים

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
221. אחשורש נגע ביצר הרע של אסתר ולא בה - זוהר לפורים
/