תפלה לשיכור

תוכן עניינים

שיכור אינו מתפלל. כי לשם מה יתפלל כבר יש לו הכל.