תפלה לשיכור

שיכור אינו מתפלל. כי לשם מה יתפלל כבר יש לו הכל.