צומות ורצונות

תחילה רצה המן להרוג את מרדכי. שוב את כל היהודים. שוב נהרג הוא בעצמו.
תחילה צם מרדכי. שוב כל היהודים. ושוב יצא המן בעצמו אבל וחפוי ראש.