צומות ורצונות

תוכן עניינים

תחילה רצה המן להרוג את מרדכי. שוב את כל היהודים. שוב נהרג הוא בעצמו.
תחילה צם מרדכי. שוב כל היהודים. ושוב יצא המן בעצמו אבל וחפוי ראש.