משחקי אבלות

תוכן עניינים

אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד. כל הפורים משחק וצריכים לשחק גם החלק הזה.
אבל ראשי תיבות א’כול ב’שמחה ל’חמך.