מדומיינים

תוכן עניינים

ר’ מוטל זילבר: אל תהיו כאלה מדומיינים שחושבים שפורים אינו האמת.

#עדדלאידע