ישוב מחשבתו

תוכן עניינים

יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן וגו’.
מתחילת הסיפור ועד כאן לא היתה מחשבה. הכל עבד לפי הכללים על אוטומט. ברגע שהיתה מחשבה, ממילא שבו הספרים וליהודים היתה אורה.

#עדדלאידע

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card