ישוב מחשבתו

תוכן עניינים

יכתב להשיב את הספרים מחשבת המן וגו’.
מתחילת הסיפור ועד כאן לא היתה מחשבה. הכל עבד לפי הכללים על אוטומט. ברגע שהיתה מחשבה, ממילא שבו הספרים וליהודים היתה אורה.

#עדדלאידע