יחיד ורבים

תוכן עניינים

הרב אשלג: בנגלה יחיד ורבים הלכה כרבים. בפנימיות יחיד ורבים הלכה כיחיד.

#עדדלאידע