זה שלושים יום

תוכן עניינים

תענית אסתר בי”ג אדר. וקשה שהרי תענית אסתר המקורי היה בניסן.
ביג בניסן אמרה אסתר ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלשים יום.
אם כן היחוד הקודם שלה היה ביג אדר.