טוב מעט בכוונה

תוכן עניינים

טוב מעט בכוונה מהרבה בכוונה.