בבית המן

תוכן עניינים

פעם אחת בא השטן והתלונן בפני הקב”ה לומר בניך שקרנים הם. אתה מכיר אותם כאשר הם באים לביתך ביום הכיפורים ואומרים לך שהם רוצים אותך אבל אני מכיר אותם כאשר הם באים לביתי בשאר ימות השנה והם אומרים שהם רוצים אותי. אמר לו הקב”ה איני מאמין לך, אבוא לביתך ואשמע בעצמי. בא הקב”ה לביתו של השטן וראה כי כל ישראל צועקים אנחנו רוצים את השם בלבד. וזה הסיפור של פורים.