א גאנץ יאר פורים

תוכן עניינים

בצעירותי הייתי הולך לחכם אחד בימי הפורים והיה נדמה לי שהוא אומר חידושים גדולים שאינו אומר כל השנה. עד שנועדתי באחד התלמידים הוותיקים ואמר לי אדרבה כל השנה הרבי מחדש חידושים יותר רדיקליים אלא שהוא אומר אותם ביישוב הדעת ואין השגעון שבהם ניכר כל כך כמו בפורים שהוא אומר אותם בלי לבוש.