יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 6 – שיטת בעל התניא

על פי מאמר ד”ה ששת ימים תאכלו מצות בסידור עם דא”ח וביאוריו.

וביאור מקורות בעל התניא בדברי הכוזרי והרמב”ן

קישור למאמר עם חלקים מודגשים

סידור עם דאח מאמר ששת ימים תאכל מצות

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 6 - שיטת בעל התניא
/