יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 5 – דעת החירות בהכרת המציאות וביאור נס מכת בכורות

יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 5 - דעת החירות בהכרת המציאות וביאור נס מכת בכורות
/