יציאת מצרים יסוד התורה שיעור 7 – רבי חסדאי קרשקש

מבוסס על דרשת הפסח לר’ חסדאי קרשקש

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
יציאת מצרים יסוד התורה שיעור 7 - רבי חסדאי קרשקש
/