נר רביעי תשפ”א אור הסוד – כבתה אינו זקוק לה

תוכן עניינים

כבתה אינו זקוק לה זה כלל בכל עבודה פנימית שאין אתה זקוק לתקן את הנשמה מכיון שנדלק כראוי. תעשה את ההדלקה ותנוח. זה סוד מנוחת עובדי הויה שאינם דואגים מה קורה עם המשך עבודתם. ואדרבה זהו היופי והשמחה כי הרבה דברים נהרסים על ידי שמנסים לתקן אותם יותר מדאי.
ואני נוהג כמעט להקפיד על זה ולא לתקן אע”פ שמבואר שאם רוצה לתקנה מותר כדי להראות העיקר הזה שאין צריך לעשות יותר מדאי. ולפעמים נחים גם מזה ומתקנים.
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card