נר רביעי תשפ”א אור הסוד – כבתה אינו זקוק לה

תוכן עניינים

כבתה אינו זקוק לה זה כלל בכל עבודה פנימית שאין אתה זקוק לתקן את הנשמה מכיון שנדלק כראוי. תעשה את ההדלקה ותנוח. זה סוד מנוחת עובדי הויה שאינם דואגים מה קורה עם המשך עבודתם. ואדרבה זהו היופי והשמחה כי הרבה דברים נהרסים על ידי שמנסים לתקן אותם יותר מדאי.
ואני נוהג כמעט להקפיד על זה ולא לתקן אע”פ שמבואר שאם רוצה לתקנה מותר כדי להראות העיקר הזה שאין צריך לעשות יותר מדאי. ולפעמים נחים גם מזה ומתקנים.