נר חמישי תשפ”א אור הסוד – הללויה

תוכן עניינים

הללויה עדיף על כל לשונות ספר תהלים שיש בו שם והילול במילה אחת (גמרא פסחים).
פירוש שיש להלל עד שההבדל בין המהלל למהולל מתמוסס ונעשים לתיבה אחת: הללויה
קכ”ג פעמים היו עונים הללויה סימן לדבר שנותיו של אהרן שנקרא קדוש ה וכתיב הללו אל בקדשו. פירוש כל שנה של אהרן התקדש בקדושת הלול כזה עד שהוא בעצמו הפסוק הללו אל בקדשו.
וצריך להגיד הללויה לפחות 123 פעמים להגיע לזה וגם בזמננו שאין נוהגים מנהג עניית הללויה אפשר למצוא זמן לנהוג זאת בשירה וזמרה.
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card