נר חמישי תשפ”א אור הסוד – הללויה

תוכן עניינים

הללויה עדיף על כל לשונות ספר תהלים שיש בו שם והילול במילה אחת (גמרא פסחים).
פירוש שיש להלל עד שההבדל בין המהלל למהולל מתמוסס ונעשים לתיבה אחת: הללויה
קכ”ג פעמים היו עונים הללויה סימן לדבר שנותיו של אהרן שנקרא קדוש ה וכתיב הללו אל בקדשו. פירוש כל שנה של אהרן התקדש בקדושת הלול כזה עד שהוא בעצמו הפסוק הללו אל בקדשו.
וצריך להגיד הללויה לפחות 123 פעמים להגיע לזה וגם בזמננו שאין נוהגים מנהג עניית הללויה אפשר למצוא זמן לנהוג זאת בשירה וזמרה.