מקורות לימוד לחנוכה – מקרא

תוכן עניינים

חנוכות הבית

חנוכת המשכן של משה

(א) מצוות ימי המילואים בפרשת תצוה, שמות פרק כ”ט.

(ב) סיפור הקמת המשכן בסוף פרשת פקודי, שמות פרק מ’.

(ג) סיפור קיום המילואים בפרשת צו, ויקרא פרק ח’.

(ד) סיפור סוף המילואים, הקמת המשכן והתגלות כבוד ה’ עליו בפרשת שמיני, ויקרא פרק ט’.

(ה) ‘ויהי ביום כלות משה’, קרבנות הנשיאים, בפרשת נשא, במדבר פרק ז’.  – קריאת התורה לחנוכה.

חנוכת בית ראשון

חנוכת בית המקדש של שלמה – מלכים א, פרק ח. “נרות שלמה” – הפטרת שבת שניה של חנוכה (ומתחילים מלכים א פרק ז פסוק מ ‘ויעש חירם’).

דברי הימים ב’ פרק ה – ז.

חנוכת בית שני

נבואת חגי על יסוד היכל ה’ מיום כ”ד בכסלו – חגי פרק ב פסוק י’ – פסוק כ”ג.

יסוד היכל ה’ של עזרא – עזרא פרק ג פסוק י – י”ג

קרבנות החנוכה של עזרא  – עזרא פרק ו פסוק ט”ז – י”ח

חנוכת חומת ירושלים של נחמיה – נחמיה פרק י”ב,  פסוק כ”ז – מג

חנוכת בית שלישי

יחזקאל פרק מ”ג פסוק י”ח – כ”ז

המנורה

תורה

(א) מצוות נדבת שמן למעשה המשכן בתחילת פרשת תרומה, שמות פרק כ”ה פסוק ו’.

(ב) מצוות מעשה המנורה בפרשת תרומה, שמות פרק כ”ה פסוק ל”א – ל”ח.

(ג)  מצוות הדלקת המנורה בפרשת תצוה, שמות פרק כ”ז פסוק כ’ – כ”א.

(ד) נדבת שמן למעשה המשכן בציווי משה לישראל, בפרשת ויקהל, שמות פרק ל”ה פסוק ח’, שם פסוק י”ג

(ה) הבאת השמן על ידי הנשיאים, שם פסוק כ”ח.

(ו) מעשה המנורה על ידי בצלאל בפרשת ויקהל, שמות פרק ל”ז פסוק י”ז – כ”ד.

(ז) הבאת המנורה הטהורה אל משה בפרשת פקודי, שמות פרק ל”ט פסוק ל”ז.

(ח) מצוות הדלקת המנורה בפרשת אמור, ויקרא פרק כ”ד פסוק א – ד’.

(ט) משא המנורה ומסעו – במדבר פרק ד’ פסוק ט’ – י’

(י) מצוות הדלקת המנורה בפרשת בהעלותך, במדבר פרק ח’ פסוק א – ד’. – המשך קריאת התורה לחנוכה למנהגנו.

נביאים וכתובים

מנורות שעשה שלמה – מלכים א פרק ז, פסוק מ”ט. דברי הימים ב פרק ד’ פסוק ז’, פסוק כ’.

המנורות בתוכנית דוד – דברי הימים א פרק כ”ח, פסוק ט”ו.

שבי המנורה עם כלי המקדש – ירמיהו פרק נ”ב פסוק י”ט.

בית יהודה עובדים במקדש עם המנורה ולא אנשי ירבעם  – דברי הימים ב פרק י”ג פסוק י”א.

נבואות המנורה של זכריה – זכריה פרק ב פסוק י”ד עד פרק ד פסוק ז’ – “נרות זכריה” – הפטרת שבת ראשונה של חנוכה. [זה לפי סדר ההפטרה, אך עיקר נבואת הנרות כל פרק ג ופרק ד]

נבואות ורמזים על מלחמות החשמונאים

תורה

(א)  מעשה שמעון ולוי בפרשת דינה בפרשת וישלח, בראשית פרק ל”ד. (מדרש לחנוכה, פיוט לשבת חנוכה, עי’ קדושת לוי)

(ב) ברכות יעקב ללוי בפרשת וזאת הברכה, מחץ מתנים קמיו וגו’, דברים פרק ל”ג פסוק י”א (רש”י שם, רס”ג)

נביאים וכתובים

 נבואת זכריה על ניצחון החשמונאים “ועוררתי בניך ציון על בניך יון” – זכריה פרק ט פסוק עד פסוק טז

נבואות המנורה של זכריה – זכריה פרק ב פסוק י”ד עד פרק ד פסוק ז’ – “נרות זכריה” – הפטרת שבת ראשונה של חנוכה. [זה לפי סדר ההפטרה, אך עיקר נבואת הנרות כל פרק ג ופרק ד]

חזיונות דניאל על המלכויות – ספר דניאל פרק ז’, ח’, י”א

מזמורים ותפילות לחנוכת הבית

תפילת משה להשכנת השכינה – ויקרא ט, כג.

תפילת שלמה לחנוכת הבית – מלכים א פרק ח’, פסוק י”ב – נ”ג. דברי הימים ב ו, י”ד – מ”ב

מזמור שיר חנוכת הבית – תהלים פרק ל’.

מקורות על שורשי חנוכה במקרא

על יסוד חנוכה בנרות זכריה – דרשות חתם סופר

על יסוד חנוכה בנבואת חגי – מור וקציעה סימן תר”ע, מאמרו של יואל בן נון – יום יסוד היכל ה’

אמירת מזמור שיר חנוכת הבית בחנוכה בזמן המקדש

מקורות לחנוכה במקרא – תורה.קום

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Zohar Weekly
Be a creative partner by becoming a paying member.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card