04. מוחין והארה מבינה ומא”א בחנוכה

כוונת נחל של בינה, דם האדם, ושל נוק.

ביאור מהות הנס ברוחניות, כוונת שעשה ניסים.

ביאור ברחמיך הרבים, יג מידות, ויחוד נוצר חסד לאלפים

סוד זאת חנוכה

 

כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
כוונות המועדים- הרב יצחק לאווי
04. מוחין והארה מבינה ומא"א בחנוכה
/