04. מוחין והארה מבינה ומא”א בחנוכה

כוונת נחל של בינה, דם האדם, ושל נוק.

ביאור מהות הנס ברוחניות, כוונת שעשה ניסים.

ביאור ברחמיך הרבים, יג מידות, ויחוד נוצר חסד לאלפים

סוד זאת חנוכה

 

04. מוחין והארה מבינה ומא”א בחנוכה
Kavannot Moadim

&nbsp
 
00:00 / 50:13
 
1X