241. שמחת השגת סודות הבכיה – זוהר לימי המצרים ג

התבוננות בדברי הזוהר אחרי עה, א בכיה מסטרא דא וחדוה מסטרא דא על גילוי סודות החורבן

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
241. שמחת השגת סודות הבכיה - זוהר לימי המצרים ג
/