240. קול ברמה נשמע – זוהר לימי המצרים ב

תוכן עניינים

מראה הדמעה וקול הבכיה – המשך לימוד בזוהר מקץ רב, ב – רג, א רבי חזקיה פתח משא גיא חיזיון