239. משא גיא חיזיון – זוהר לימי המצרים א

תוכן עניינים

שיעור השבוע נדבת ידידי הרה”ח ר’ יואל ווערצבערגער שליט”א

לרגל חידוש משכנו, שתשרה השכינה במעונו, ותביע את ברכתה מנוחת שלום השקט ובטח.

השיעור  על פי ספר הזוהר מקץ רג, א רבי חזקיה פתח משא גיא חיזיון.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We accept all major credit cards

Pay with Credit Card