239. משא גיא חיזיון – זוהר לימי המצרים א

תוכן עניינים

שיעור השבוע נדבת ידידי הרה”ח ר’ יואל ווערצבערגער שליט”א

לרגל חידוש משכנו, שתשרה השכינה במעונו, ותביע את ברכתה מנוחת שלום השקט ובטח.

השיעור  על פי ספר הזוהר מקץ רג, א רבי חזקיה פתח משא גיא חיזיון.