מצוות ערלה בבחורי ישיבה

תוכן עניינים

וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. פירוש כי ייכנס בחור לישיבה חדשה. וערלתם ערלתו את פריו. והוא איננו לומד ברצינות ולא שומע, ותחשוב לצעוק עליו ולהוכיחו ולביישו. אומר לך הכתוב שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. תתאפק שלש שנים הראשונות, הלא הוא עץ צעיר זה עתה נטענו אותו, תנהג מידת ‘ערל שפתיים’ ג’ שנים ולא תאמר לו דבר. תן לו להתבגר קצת מאליו. ותראה ממילא אשר בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לה’.