214. פאנג נישט אן פון פריש! זוהר שמות תשפ”א

תוכן עניינים

נישט פארשטיין אלעס = תהו ובהו.

פארשטיין וואס מען פארשטייט יא און נישט דורך מסדר זיין די וועלט = חכמה.

וויאזוי קען א מענטש פארשטיין אלעס? ארוכה מארץ מידה וגו’

מען פאלט קיינמאלנישט און מען דארף זיך נישט צוריק אויפהייבען.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card