האנשים על הנשים בעגל ובמשכן

תוכן עניינים

שהעגל יצא ככה בגלל שהנשים לא הגיעו אילו הן היו מגיעות הוא לא היה עגל אלא משכן כי המשכן צריך להיות זו”נ לא עגל אחד. וזה בכלל סוד הכרובים שהם שני עגלים זו”נ ולא עגל אחד בלבד. רק ירבעם טעה לעשות שני עגלים ממין זכר . גם העגל היה רק מנזמי האוזן והמשכן מחח ונזם טבעת וכומז שזה מראה שהעגל היה רק בחינה אחת והמשכן קומה שלימה.

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card