האנשים על הנשים בעגל ובמשכן

תוכן עניינים

שהעגל יצא ככה בגלל שהנשים לא הגיעו אילו הן היו מגיעות הוא לא היה עגל אלא משכן כי המשכן צריך להיות זו”נ לא עגל אחד. וזה בכלל סוד הכרובים שהם שני עגלים זו”נ ולא עגל אחד בלבד. רק ירבעם טעה לעשות שני עגלים ממין זכר . גם העגל היה רק מנזמי האוזן והמשכן מחח ונזם טבעת וכומז שזה מראה שהעגל היה רק בחינה אחת והמשכן קומה שלימה.