ויגש אליו יהודה

תוכן עניינים

הטקטיקה הזו של יהודה כולנו נהיה עבדים זה בערך הטקטיקה של הילד שלי כל פעם שאני אומר אתה לא יכול לצאת מהבית עכשיו לאיזה עשרים דקות הוא עונה אז אני אצטרך להיות סגור בבית כל החיים שלי?.. כאילו הם מנסים להגזים בעונש שלהם אולי ישים יוסף לב שהוא לא מדבר לענין ויעשה חקירה יותר טובה מה הסיפור עם הגביע הזה. אבל יוסף בשלו מה פתאום אני איש הגון שומר חוק נעשה מה שכתוב מי שגנב יהיה עבד והשאר אין לי כלום נגדכם עלו לשלום. אז יהודה הוצרך לעלות דרגה.
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card