ויגש אליו יהודה

תוכן עניינים

הטקטיקה הזו של יהודה כולנו נהיה עבדים זה בערך הטקטיקה של הילד שלי כל פעם שאני אומר אתה לא יכול לצאת מהבית עכשיו לאיזה עשרים דקות הוא עונה אז אני אצטרך להיות סגור בבית כל החיים שלי?.. כאילו הם מנסים להגזים בעונש שלהם אולי ישים יוסף לב שהוא לא מדבר לענין ויעשה חקירה יותר טובה מה הסיפור עם הגביע הזה. אבל יוסף בשלו מה פתאום אני איש הגון שומר חוק נעשה מה שכתוב מי שגנב יהיה עבד והשאר אין לי כלום נגדכם עלו לשלום. אז יהודה הוצרך לעלות דרגה.