בראשית לב – מחניים פנואל וישראל

תוכן עניינים

פרשת ויצא

פרשת וישלח א

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית לב - מחניים פנואל וישראל
/