והם לא הכירוהו

תוכן עניינים

רשי אומר שאחי יוסף לא הכירו אותו כי יצא ללא חתימת זקן. לכאורה הפשט זה להיפך. יוסף התלבש כמו מצרים ולא היה לו זקן, מקרא מפורש ויגלח ויחלף שמלותיו. ואילו העברים נהגו לגדל זקן. ולכן הם לא הכירו אותו.