בראשית כא – יצחק נולד ישמעאל נשלח ואבימלך עשה ברית

תוכן עניינים

פרשת וירא

5 מינוט פרק תנ"ך
בראשית כא - יצחק נולד ישמעאל נשלח ואבימלך עשה ברית
/