206. די לעבעדיגקייט פון פארגעסן דאס נעכטן – זוהר פרשת תולדות סימן ב

הוקדש על ידי הרהגה”ח ר’ ישעי’ אברהם ווייספעלד שליט”א לכבוד השמחה בנישואי בתו למזל טוב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
206. די לעבעדיגקייט פון פארגעסן דאס נעכטן - זוהר פרשת תולדות סימן ב
/