205. ווען מענדיגט מיט אלעס קען מען שוין זיין גוט – זוהר חיי שרה

תוכן עניינים

השיעור הוקדש על ידי ידי”נ הר”ר משה אליעזר ליבערמאן שליט”א

לרגל הולדת הבת

יה”ר שיזכה לגדלה לתורה ולחופה וליראת שמים מתוך הרחבת הדעת ומנוחת הנפש