253. מכיון שהתחלנו בראש השנה יערב לנו שבת בראשית – זוהר לחודש תשרי יא

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
253. מכיון שהתחלנו בראש השנה יערב לנו שבת בראשית - זוהר לחודש תשרי יא
/