178. זוהר שלח – תורת המדבר וראיית הארץ

ביאור אשר לו הים.. כיום מסה במדבר

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
178. זוהר שלח - תורת המדבר וראיית הארץ
/