במדבר לו – נישואי בנות צלפחד והעברת נחלה

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
במדבר לו - נישואי בנות צלפחד והעברת נחלה
/