241. שמחת השגת סודות הבכיה – זוהר לימי המצרים ג

תוכן עניינים

התבוננות בדברי הזוהר אחרי עה, א בכיה מסטרא דא וחדוה מסטרא דא על גילוי סודות החורבן