206. ווען מענדיגט מיט אלעס קען מען שוין זיין גוט – זוהר חיי שרה

תוכן עניינים

השיעור הוקדש על ידי ידי"נ הר"ר משה אליעזר ליבערמאן שליט"א

לרגל הולדת הבת

יה"ר שיזכה לגדלה לתורה ולחופה וליראת שמים מתוך הרחבת הדעת ומנוחת הנפש

206. ווען מענדיגט מיט אלעס קען מען שוין זיין גוט – זוהר חיי שרה
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 35:21
Rewind 30 Seconds
1X