178. זוהר שלח – תורת המדבר וראיית הארץ

תוכן עניינים

ביאור אשר לו הים.. כיום מסה במדבר

178. זוהר שלח – תורת המדבר וראיית הארץ
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 34:25
Rewind 30 Seconds
1X