יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 6 – שיטת בעל התניא

תוכן עניינים

על פי מאמר ד"ה ששת ימים תאכלו מצות בסידור עם דא"ח וביאוריו.

וביאור מקורות בעל התניא בדברי הכוזרי והרמב"ן

קישור למאמר עם חלקים מודגשים

סידור עם דאח מאמר ששת ימים תאכל מצות

יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 6 – שיטת בעל התניא
Iyun lemachshava

 
Play/Pause Episode
00:00 / 28:59
Rewind 30 Seconds
1X