יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 6 – שיטת בעל התניא

תוכן עניינים