יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 5 – דעת החירות בהכרת המציאות וביאור נס מכת בכורות

תוכן עניינים