יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 5 – דעת החירות בהכרת המציאות וביאור נס מכת בכורות

תוכן עניינים

יציאת מצרים כיסוד התורה שיעור 5 – דעת החירות בהכרת המציאות וביאור נס מכת בכורות

 
 
00:00 / 1:01:45
 
1X